Щанд

Годишник на Археологически музей - Пловдив, Съдържа статии от Научна конференция – 100 години Петър Детев "Праисторически култури в басейна на р. Мари