Актуални изложби

  


"Раннохристиянска Епископска базилика на Филипопол"

10.05.2018 - 30.12.2018
Пловдив


"Седем разказа за вярата"

26.04.2018 - 31.12.2018, Пловдив