Щанд 2

Глава на елен от Панагюрското златно съкровище