Щанд 2

Вълчитрънско златно съкровище : Брошура с описание на предметите, 2011.